top of page

Управление на имоти – основни дейности на пропърти мениджъра

Актуализирано: 27.10.2022 г.

Краткосрочното отдаване под наем добива все по-широка популярност както по света, така и в България. Ето защо все по-често се появява въпроса „Имам ли нужда от професионално управление на имоти?“
В тази статия ще дадем малко яснота по този въпрос, за да ви помогнем да вземете сами решение дали имате нужда от тази услуга.
Какво е управление на имоти (пропърти мениджмънт) ?
Най-общо казано, това е услуга по управление на недвижим имот като бизнес, която включва поддръжката на имота в добро състояние, отдаването му под наем и грижа за нуждите на наемателите.
Какви са задълженията на пропърти мениджъра?
В зависимост от договорената услуга, пропърти мениджърът частично или изцяло освобождава собственика на имота от следните грижи:
Ценообразуване
Ценообразуването е от особено голямо значение за успеха на отдаване на имот под наем като бизнес. Тук можем да кажем, че както при дългосрочните, така и при краткосрочните наеми, неподходящата цена може да доведе до загуби и пропуснати ползи. Пропърти мениджърите трябва да познават добре пазара на недвижими имоти в региона, за да определят правилната цена на имота. Често се забелязват лоши практики, които ощетяват както собственика на имота, така и пропърти мениджъра. Най-често срещаната такава грешка е изкуственото завишаване на цената, за „да се пробва дали ще се намерят наематели на тази цена“. Това правило важи за всички видове наемни отношения и един опитен пропърти мениджър ще ви посъветва как да не губите потенциални приходи.
Ценообразуването при краткосрочните наеми е значително по-динамична тема, тъй като то зависи от редица различни фактори, познати на професионалните пропърти мениджъри. Най-често срещаната грешка е определянето на „твърда“ цена на нощувка, независимо от деня, сезона и други фактори.
Намиране на подходящите наематели
Какво наричаме „подходящи наематели“ и достатъчно ли е някой просто „да си плаща наема“, за да бъде добър наемател?
Тук отново има както сходства, така и съществени разлики между дългосрочните и краткосрочните наематели, но и в двата случая опитния пропърти мениджър знае как да направи прескрийнинг на наемателя, за да намали рисковете от недобросъвестно ползване на имота до минимум.
Настаняване на наемателите
Настаняването на наемателите е по-динамично занимание, когато се отнася до краткосрочни наеми. Въпреки това, и дългосрочните наематели имат нужда от определено внимание (осигуряване на достъп, отстраняване на дребни повреди, съгласувани със собственика подобрения, смяна на партиди и други).
При краткосрочните наеми настаняването на наематели се случва между 10 и 20 пъти в месеца, което е сериозен ангажимент и отнема много време. Често настаняването е свързано с пристигане на гостите в града или курорта, ранни или късни полети, лични планове и други. Пропърти мениджърът се ангажира с този процес и така имате повече време за себе си, както и свобода да правите лични планове.
Почистване и отстраняване на дребни повреди
Динамиката при краткосрочните наеми е сериозна, особено в някои определени сезони (в зависимост от местоположението на имота). Организацията на почистване спрямо заетостта, посрещането и изпращането на гости, както и своевременното отстраняване на дребни повреди, които могат да се отразят негативно на престоя на следващите гости, е от особено значение за бизнеса. Както знаете, отзивите играят основна роля в платформите като Airbnb, Booking, VRBO и др. Всяка проявена немарливост може да ви коства реални загуби от настоящи и бъдещи резервации.
Събиране на плащания
От основна важност е следенето на плащанията за краткосрочните наеми, както и създаването на правилна политика за събиране на плащанията в съответствие със срока на резервацията, колко време предварително е направена и през коя платформа е направена. Опитните пропърти мениджъри знаят кои са подводните камъни в случая и биха могли да съдействат на всеки собственик и да спестят главоболия в тази връзка.
Изпращане на наемателите
Пропърти мениджърът има отговорност да присъства при напускането на дългосрочните наематели, за да се увери че няма нанесени трайни и скъпо струващи повреди, което да ощетят собственика допълнително. При краткосрочните наеми своевременното установяване на щети също е от особено значение.
Колко струва услугата?
Пропърти мениджърите най-често таксуват процент на месечна база, който е сравнително уеднаквен по света и варира между 10% и 20% , в зависимост от пакета услуги, който изберете.
В зависимост от установените взаимоотношения, пропърти мениджъра може да ви улесни значително, като поеме частично или изцяло задълженията. Професионалният пропърти мениджър гледа на имота ви като на бизнес, който трябва да бъде максимално печеливш.


832 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page